Sách chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2017

Đánh giá:
Giá bìa: 365,000đGiảm giá: -30%
Giá bán: 255,500đ

Mã sách: #563

Tác giả: Tường Vi

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Kinh tế TP. HCM

Trạng thái: Còn hàng

Đặt mua hàng:

Số lượng:

Sách chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2017 áp dụng theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017, Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Theo đó, Thông tư này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2017 và áp dụng kể từ ngày 01/01/2018

Thông tư này thay thế các văn bản sau đây:

 • Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
 • Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC.
 • Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn cụ thể về:
 • Danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc;
 • Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán;
 • Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán;
 • Danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị.
Nhằm cung cấp đến quý độc giả những quy định mới về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp nêu trên, Nhà xuất bản Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh xuất bản cuốn sách:

Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

(Thông tư 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.)

Bố cục cuốn sách như sau:

 • Phần thứ nhất: HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BẮT BUỘC
 • Phần thứ hai: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
 • Phần thứ ba: HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN
 • Phần thứ tư: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
Sách có độ dày 448 trang giá phát hành 365,000đ/ 1 cuốn
 

Tác giả: Tường Vi (tổng hợp)

Nhà xuất bản: NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

SÁCH CÙNG THỂ LOẠI : (5 kết quả)

 • grid
 • list
TOP