Công tác văn thư và lưu trữ

Đánh giá:
Giá bìa: 350,000đGiảm giá: -25%
Giá bán: 262,500đ

Mã sách: #666

Tác giả: Vũ Tươi

Nhà xuất bản: Thế Giới Mới

Trạng thái: Còn hàng

Đặt mua hàng:

Số lượng:
Công tác văn thư lưu trữ được xác định là một mặt hoạt động của bộ máy quản lý nói chung và là một nội dung quan trọng trong hoạt động của mỗi cơ quan nói riêng. Làm tốt công tác văn thư, lưu trữ sẽ góp phần giải quyết công việc cơ quan được nhanh chóng, chính xác, đúng chế độ và hạn chế được bệnh quan liêu giấy tờ... 
Nắm bắt được tầm quan trọng đó, Đảng và Nhà nước ta nhiều năm qua đã không ngừng cải cách nền hành chính quốc gia trong đó có công tác văn thư lưu trữ.  Nhiều văn bản pháp quy gần đây đã được ban hành như: Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 07-9-2017 của Thủ tướng Chính phủ Về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử, Quyết định 1640/QĐ-BGTVT ngày 06-06-2017 Ban hành quy chế công tác văn thư, sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số của Bộ Giao thông vận tải, Thông tư 275/2016/TT-BTC ngày 14-11-2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ ... 
Để quý cơ quan, đơn vị có liên quan có được tài liệu về lĩnh vực nói trên, Nhà xuất bản Thế Giới cho phát hành cuốn sách:
 

 

"CẨM NANG CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP"

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau: 
  • Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về công tác văn thư - lưu trữ
  • Phần thứ hai: Hướng dẫn giải quyết và quản lý văn bản
  • Phần thứ ba: Cơ sở pháp lý và lý luận chung về  công tác quản lý hồ sơ, tài liệu
  • Phần thứ tư: Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác văn thư - lưu trữ
  • Phần thứ năm: Luật Lưu trữ và văn bản hướng dẫn bảo quản hồ sơ tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ
  • Phần thứ sáu: Quy định về mức phí và công tác lập, giao, nộp, sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ
  • Phần thứ bảy: Quy chế công tác văn thư, lưu trữ một số Bộ, ngành
Sách có độ dày 400 trang,in màu 16 trang, giá phát hành 350,000đ/1 cuốn 

Tác giả: Vũ Tươi (tổng hợp biên soạn)

Nhà xuất bản: Thế Giới mới

SÁCH CÙNG THỂ LOẠI : (4 kết quả)

  • grid
  • list
TOP