Tuyển chọn, tham khảo các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc, phát biểu trong hội nghị, hội thảo và những ngày lễ lớn

Đánh giá:
Giá bìa: 335,000đGiảm giá: -24%
Giá bán: 254,600đ

Mã sách: #141

Tác giả: Quang Minh

Nhà xuất bản: Lao động

Trạng thái: Còn hàng

Đặt mua hàng:

Số lượng:

TUYỂN CHỌN, THAM KHẢO CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC,PHÁT BIỂU TRONG HỘI NGHỊ, HỘI THẢO VÀ NHỮNG NGÀY LỄ LỚN

Cuốn sách đã tập hợp, lựa chọn và giới thiệu các mẫu diễn văn, bài phát biểu đã được sử dụng trong thực tế hoạt động của các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh tế, chính quyền địa phương, trường học.....

Tuyển chọn các bài diễn văn phát biểu khai mạc, bế mạc

Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

  • Phần 1:Các bài diễn văn, phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  • Phần 2:Các bài diễn văn, phát biểu khai mạc, bế mạc đại hội, hội nghị các cấp, các ngành.
  • Phần 3:Các bài diễn văn, phát biểu chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.
  • Phần 4:Các bài diễn văn, phát biểu tại các sự kiện quan trọng của các ngành, các địa phương.
  • Phần 5:Các bài diễn văn, phát biểu lãnh đạo địa phương thường dùng.
  • Phần 6:Các bài diễn văn, phát biểu thường dùng tại các công ty, doanh nghiệp.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo thiết thực cho các cơ quan, đơn vị, và những người làm công tác soạn thảo văn bản.

SÁCH CÙNG THỂ LOẠI : (4 kết quả)

  • grid
  • list
TOP