Đơn giá xây dựng khu vực thành phố hồ chí minh - Tập 1: phần xây dựng (sửa đổi - bổ sung)

Đánh giá:
Giá bìa: 485,000đGiảm giá: -24%
Giá bán: 368,600đ

Mã sách: #369

Tác giả: Hữu Đại

Nhà xuất bản: Lao động

Trạng thái: Còn hàng

Đặt mua hàng:

Số lượng:

Ngày 11/07/2018, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 2891/QĐ-UBND về công bố Bộ Đơn giá xây dựng mới của phần khảo sát xây dựng; Đơn giá sửa đổi và bổ sung phần xây dựng; phần lắp đặt khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Bộ đơn giá xây dựng thay thế, sửa đổi, bổ sung khu vực thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm các phần: Phần Xây dựng (sửa đổi, bổ sung); Phần Lắp đặt (bổ sung); Phần Khảo sát xây dựng (thay thế).

Quyết định này thay thế, sửa đổi, bổ sung một phần Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về công bố Bộ đơn giá khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Các nội dung còn lại không thể hiện trong Bộ đơn giá xây dựng thay thế, sửa đổi, bổ sung này thay thế, sửa đổi, bổ sung thì giữ nguyên theo Bộ đơn giá xây dựng đã công bố theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Nhằm kịp thời thông tin đến bạn đọc những thông tin mới nêu trên, Thư viện Sách doanh nghiệp phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:

Đơn giá xây dựng khu vực thành phố hồ chí minh

Tập 1: phần xây dựng (sửa đổi - bổ sung)

(Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11/07/2018 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh)

Đơn giá xây dựng tập 1

Cuốn sách có bố cục như sau:

  • Phần I. THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
  • Phần II. ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – PHẦN XÂY DỰNG
  • Phần III. BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY

Sách có độ dày 600 trang, giá phát hành 485.000đ/ 1 cuốn

Xem Tập 2: Lắp đặt - Khảo sát - Sửa chữa

 

SÁCH CÙNG THỂ LOẠI : (5 kết quả)

  • grid
  • list
TOP